co zrobić, aby odebrać dyplom?

Co zrobić, aby odebrać dyplom?

Należy dostarczyć 4 kolorowe zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5cm x 6,5cm najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej (do Działu Dokumentacji pok. 01).

Panie, które w czasie trwania studiów zmieniły nazwisko proszone są o niezwłoczne dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa.

Na wniosek studenta za dodatkową opłatą, uczelnia wydaje jeden odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. W tym celu należy dostarczyć do Działu Dokumentacji pokój 01 zamówienie na odpis dyplomu w j. angielskim najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. 

W terminie późniejszym nie jest możliwe zamówienie odpisu dyplomu w języku obcym.

Dyplom i inne dokumenty należy odebrać osobiście. W przypadku braku takiej możliwości wymagane jest pełnomocnictwo notarialne dla osoby, która będzie odbierała dokumenty lub upoważnienie sporządzone w obecności pracownika Działu Dokumentacji, który potwierdzi autentyczność podpisu osoby upoważniającej.

Absolwenci, którzy planują uczestniczyć w uroczystym wręczeniu w dyplomu podczas inauguracji roku akademickiego w Auli, oryginał dyplomu pozostawiają w Dziale Dokumentacji (podczas odbierania dokumentów, najpóźniej do 28 września). Udział w uroczystości jest bezpłatny.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533