Przebieg sesji egzaminacyjnej

Sesja egzaminacyjna dla III I V roku
Informujemy, iż w związku ze stanem pandemicznym w naszym kraju sesja egzaminacyjna odbędzie się on-line w  terminie:

Studia stacjonarne    – 17.05.21 – 28.05.21 

Studia niestacjonarne   – 22.05.21 – 30.05.21

Warunkiem przystąpienia do sesji jest zaliczenie sesji zimowej 2021 oraz opłacenie czesnego za miesiąc maj 2021r.

Po spełnieniu w/w warunków Dział Obsługi Studenta wyśle Pani/Panu skan Karty Okresowych Osiągnięć Studenta na platformie TEAMS
W celu zaliczenia semestru prosimy o kontaktowanie się z wykładowcami poszczególnych przedmiotów. Po zaliczeniu przedmiotu wykładowca przesyła do Uczelni Państwa wyniki, a Dział Obsługi Studenta uzupełnia oryginał karty egz. i indeks.

Obrony odbędą się w terminach ustalonych w organizacji  roku akademickiego  tj. 31.05.21 -27.06.21r., jeśli ktoś chce przyśpieszyć bądź opóźnić sesję powinien przesłać drogą elektroniczną stosowny wniosek.

Przewidujemy egzaminy dyplomowe i magisterskie w formie klasycznej
w siedzibie Uczelni z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Jeśli nie będzie to możliwe egzaminy będą przeprowadzone zdalnie po ustaleniu ze studentem i promotorem.

Wytyczne dotyczące sesji dla  I i II roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów magisterskich zostaną podane wkrótce. 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533