warunki przystąpienia do obrony

Obrony odbędą się w terminach ustalonych w organizacji  roku akademickiego tj. 31.05.21 -27.06.21 r., jeśli ktoś chce przyśpieszyć bądź opóźnić sesję powinien przesłać drogą elektroniczną stosowny wniosek.

Przewidujemy egzaminy dyplomowe i magisterskie w formie klasycznej w siedzibie Uczelni z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Jeśli nie będzie to możliwe egzaminy będą przeprowadzone zdalnie po ustaleniu  ze studentem i promotorem.

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej stacjonarnej:

 • zaliczenie ostatniego semestru studiów na tydzień przed obroną,
 • przedłożenie stosownych zaświadczeń potwierdzających odbycie praktyki u Pani mgr Anny Górniak: dla studiów pierwszego stopnia minimum 6 miesięcy oraz dla studiów drugiego stopnia minimum 3 miesiące (osoby zatrudnione zgodnie z kierunkiem studiów mogą przedstawić stosowne zaświadczenie),
 • złożenie w Dziale Dokumentacji czterech kolorowych zdjęć o wymiarach 65 mm x 45 mm,
 • ustalenie z Promotorem terminu obrony na dwa tygodnie przed obroną i zgłoszenie tego terminu w Dziale Obsługi Studenta,
 • zapoznanie się z regulaminem antyplagiatowym,
 • złożenie w bibliotece oprawionej pracy dyplomowej wraz płytą CD z nagraną pracą i  podpisanym  oświadczeniem studenta  na dwa tygodnie przed obroną,
 • Po uzyskaniu podpisu pracownika biblioteki złożenie w Dziale Obsługi Studenta pracy  dyplomowej z podpisem lektora j. angielskiego pod streszczeniem w j. angielskim (Summary) na dwa tygodnie przed obroną.

Student wysyła gotowe summary na platformie Teams do Kierownika Katedry Języków Obcych Pani dr Dolacińskiej – Śróda, która sprawdza poprawność summary i odsyła skan ze swoim podpisem.

 • uzyskanie wszystkich wpisów w karcie obiegowej i złożenie jej w Dziale Obsługi Studenta najpóźniej tydzień przed obroną
 • opłacenie czesnego do końca studiów oraz innych opłat zgodnie z umową z Uczelnią.

Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim (opłata – 40 zł) dla studiów licencjackich. Zamówienie przyjmuje Dział Dokumentacji (termin składania wniosków wraz z kopią dowodu wpłaty oraz dodatkowym zdjęciem o wymiarach jak wyżej do dnia obrony pracy).

Dyplomy będą przygotowane do odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

 Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej on – line:

 • zaliczenie ostatniego semestru studiów na tydzień przed obroną,
 • przesłanie stosownych zaświadczeń potwierdzających odbycie praktyki do Pani mgr Anny Górniak: dla studiów pierwszego stopnia minimum 6 miesięcy  oraz dla studiów drugiego stopnia minimum 3 miesiące (osoby zatrudnione zgodnie z kierunkiem studiów mogą przedstawić stosowne zaświadczenie),
 • przesłanie do Działu Dokumentacji czterech kolorowych zdjęć o wymiarach 65 mm x 45 mm,
 • zapoznanie się z regulaminem antyplagiatowym,
 • ustalenie z Promotorem terminu obrony na dwa tygodnie przed obroną i zgłoszenie tego terminu w Dziale Obsługi Studenta,
 • Uczelnia oferuje usługę wydruku pracy dyplomowej/magisterskiej, bindowania i nagrania pracy na płytę. Oferta skierowana jest do osób, które nie mogą samodzielnie dostarczyć pracy w obowiązującym terminie, w związku z pobytem poza granicami Polski.
  Instrukcja:
  Prześlij pracę na adres sekretariatu – sekretariat@wshig.poznan.pl – po uprzednim zatwierdzeniu i uzyskaniu od promotora zgodny na wydruk.
  2. Pracę należy przesłać na powyższy adres e-mail w formacie PDF wraz z podpisanym oświadczeniem studenta oraz podpisem lektora j. angielskiego pod streszczeniem w języku angielskim (Summary).  

Student wysyła gotowe summary na Platformie Teams do Kierownika Katedry Języków Obcych Pani dr Dolacińskiej – Śróda, która sprawdza poprawność summary i odsyła skan               ze swoim      podpisem.
3. W mailu należy podać ilość stron czaro-białych oraz ilość stron w kolorze, dokonując wyceny zgodnie z cennikiem WSHiG (wydruk, bindowanie, nagrywanie na płytę).
4. Po weryfikacji pracownik sekretariatu potwierdzi kwotę usługi.
5. Po potwierdzeniu ceny należy uregulować należność za usługę na poniższe konto zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie WSHiG

Santander Bank Polska S.A.
Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243
Rachunek bieżący w EURO
20 10 90 1362 0000 0001 4710 4299
IBAN – PL
Kod SWIFT – WBKPPLPP

W tytule należy wpisać wydruk pracy dyplomowej/magisterskiej WSHiG oraz imię i nazwisko

 1. Prześlij potwierdzenie przelewu na adres sekretariatu (w celu przyspieszenia całego procesu)
  w tytule wpisując imię i nazwisko.
 • złożenie w bibliotece wydrukowanej pracy dyplomowej wraz płytą CD z nagraną pracą i podpisanym  oświadczeniem studenta  na dwa tygodnie przed obroną (w zastępstwie studenta pracę po wydrukowaniu złoży w bibliotece Pani Milena Jasiurkowska)
 • uzyskanie wszystkich wpisów w karcie obiegowej (w zastępstwie studenta kartę obiegową wypełni Pani Milena Jasiurkowska)
 • opłacenie czesnego do końca studiów oraz innych opłat zgodnie z umową z Uczelnią.

Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim (opłata – 40 zł) dla studiów licencjackich. Zamówienie przyjmuje Dział Dokumentacji (termin składania wniosków wraz z kopią dowodu wpłaty oraz dodatkowym zdjęciem o wymiarach jak wyżej do dnia obrony pracy).

Dyplomy będą przygotowane do odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533