warunki przystąpienia do obrony

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

  • zaliczenie ostatniego semestru studiów najpóźniej tydzień przed obroną,
  • złożenie w Dziale Obsługi Studenta 1 egzemplarza pracy dyplomowej z podpisem promotora oraz podpisem lektora j. angielskiego pod streszczeniem (SUMMARY) wraz z tłumaczeniem tytułu pracy na język angielski na początku streszczenia najpóźniej do 15 maja br.
  • złożenie 1 płyty CD z pracą dyplomową do biblioteki wraz z kartą obiegową przed odbiorem dyplomu.
  • studia pierwszego stopnia – przedłożenie stosownych kserokopii zaświadczeń potwierdzających odbycie minimum 15-tygodniowej praktyki (osoby zatrudnione zgodnie z kierunkiem studiów mogą przedstawić kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu),
  • studia drugiego stopnia – minimum 4 tygodniowej praktyki (osoby zatrudnione zgodnie z kierunkiem studiów mogą przedstawić kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu),
  • potwierdzenie terminu obrony pracy dyplomowej w Dziale Obsługi Studenta najpóźniej tydzień przed wyznaczoną datą obrony,
  • opłacenie całości czesnego,
  • dostarczenie 4 kolorowych zdjęć dyplomowych o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm, a w przypadku zamówienia dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski dostarczenie dodatkowego zdjęcia takiego jak na dyplom polski najpóźniej tydzień przed wyznaczoną datą obrony.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533