Erasmus LLP

erasmusWyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu, uczestnicząca w Programie Sokrates Erasmus od roku 2000 wnioskowała o zgodę Komisji Europejskiej na uczestnictwo
w nowej fazie Programu i ponownie otrzymała KARTĘ ERASMUS obowiązującą do roku 2013.

Ze względu na nowe priorytety Programu jest to KARTA ROZSZERZONA, czyli taka która uprawnia WSHiG do wysyłania studentów w ramach Programu już nie tylko na stypendia akademickie do uczelni partnerskich, ale również na praktyki zawodowe mające poszerzyć ich kompetencje i umiejętności praktyczne.

PROGRAM ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

Każdy student WSHiG, Który pozytywnie ukończył pierwszy rok studiów osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, zna dobrze języki obce, nie boi się wyzwań oraz ciężkiej pracy i spiętrzonej ilości obowiązków w nowym otoczeniu, ma możliwość skorzystania z programu stypendialnego Erasmus, który od roku 2007/2008 wkroczył w nową fazę jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Studenci wyjeżdżają na semestr letni roku akademickiego do wybranej uczelni partnerskiej.

WSHiG współpracuje w tym zakresie z wieloma uczelniami.
Oto lista uczelni, z którymi WSHiG podpisała umowy bilateralne na rok akademicki 2011/2012:

  • University of Nicosia – CYPR – www.unic.ac.cy (zajęcia odbywają się w języku angielskim)
  • Universidad Complutense de Madrid – Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Madrid – HISZPANIA – www.ucm.es/centros/webs/eeemp (zajęcia w języku hiszpańskim)
  • Universidad Complutense de Madrid – Centro de Estudios Superiores Felipe II (CES), Aranjuez – HISZPANIA – www.cesfelipesegundo.com (język hiszpański)
  • Universitat de Girona – Escuela Universitaria de Turismo (CETA), Barcelona – HISZPANIA – www.ceta.edu.es (język hiszpański)
  • Anadolu University, Eskişehir – TURCJA – www.anadolu.edu.tr (język angielski)
  • Namik Kemal University, Tekirdag – TURCJA – www.nku.edu.tr (język angielski)
  • Uludag University, Bursa – TURCJA – www.uludag.edu.tr (język angielski)
  • Escola Superior de Hoteleria e Turismo (ESHTE), Estoril – PORTUGALIA – www.eshte.pt (zajęcia odbywają się w języku portugalskim, ale istnieje możliwość porozumienia się z wykładowcami po angielsku)
  • Instituto Superior de Linguas e Administracao (ISLA), Lizbona – PORTUGALIA – www.isla.pt (j.w.)
  • Instituto Superior Politécnico, Gaya – PORTUGALIA – www.ispgaya.pt (j.w.)

UWAGA !!!

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 ODBĘDZIE SIĘ 13. PAŹDZIERNIKA 2011 O GODZ. 12:45. SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ PODANE NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY DZIALE PRAKTYK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM ORAZ OSOBY, KTÓRE SPĘDZIŁY NA TAKICH WYJAZDACH LETNI SEMESTR UBIEGŁEGO ROKU AKADEMICKIEGO, ABY PODZIELIŁY SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI.

Wszelkie informacje na temat ogólnych zasad obowiązujących w programie można znaleźć także na stronie Narodowej Agencji w Warszawie: www.erasmus.org.pl.

Koordynator Programu Erasmus LLP:

Anna Górniak
tel. (+48) 61 – 87 11 557
agorniak@wshig.poznan.pl

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533