samorząd studencki

Przedstawicielem społeczności studenckiej WSHiG w Poznaniu jest SAMORZĄD STUDENCKI wyrażający opinie i reprezentujący interesy studentów przed władzami Uczelni. Jest „ogniwem” łączącym Władze WSHiG ze studentami. Dba o ich interesy. Samorząd angażuje się w dużym stopniu w życie Szkoły, prowadzi i popiera działania związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Przedstawiciele Samorządu biorą udział w konferencjach i seminariach. Uczestnictwo delegata w Parlamencie Studentów RP pozwala współdecydować o sprawach dotyczących studentów w Polsce. Przedstawiciele biorą udział w zjazdach Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych „MONSSUN”. Studenci bawią się na Otrzęsinach i Połowinkach organizowanych przez Samorząd, który współorganizuje też Juwenalia oraz inne imprezy kulturalne. Tradycją stał się udział Samorządu w organizacji corocznego Ogólnopolskiego Pokazu Regionalnych Stołów Wigilijnych gdzie w przyjacielskiej atmosferze grupy młodzieży z całej Polski mogą poznać zwyczaje kulturowe różnych regionów i wymienić swoje doświadczenia. Zaangażowanie Samorządu widać w działaniach promocyjnych Uczelni, realizacji konferencji naukowych i prezentacji.

Samorząd Studencki WSHiG zaprasza chętnych, energicznych i aktywnych studentów do wspólnej działalności.

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533