studia podyplomowe

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 dla studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWE SPECJALNOŚCI

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje naukę na niestacjonarnych jednorocznych studiach podyplomowych na poszukiwanych na rynku pracy kierunkach takich jak dietetyka, zarządzanie hotelem czy animacja. Więcej informacji o oferowanych specjalnościach znajdą Państwo w poniższych zakładkach:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;

Metody kształcenia:

  • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady;
  • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej;
  • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele;
  • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;
  • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie;

Formularz zgłoszeniowy studia podyplomowe – (pdf)
Kontakt:
dr Ewa Mucha – Szajek
m: ewam@wshig.poznan.pl
T: 618 711 538
T: 618 711 551

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533