Komunikaty

linia podziału
linia podziału

linia podziału

Szanowni Kandydaci! Chcemy przypomnieć Wam, że jesteśmy uczelnią przyjazną oraz dostosowaną infrastrukturą do osób z niepełnosprawnością ruchową!
Dla nas żadne bariery nie są przeszkodą. Zależy nam aby pokazać osobą z niepełnosprawnością ruchową, że mogą oni zajmować z sukcesem takie stanowiska jak recepcjonista, pracownik działu rezerwacji, pracownik biura turystycznego czy pracownik ambasady lub konsulatu.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nasza ofertą edukacyjną i postawienia na najlepszy dla siebie wybór – WSHiG – czyli dobrą przyszłość!

 

linia podziału

Komunikat nr 1/2019 Rektora, Rektora Seniora, Kanclerz WSHiG z dnia 15.04.2019 dotyczący dni wolnych od zajęć dydaktycznych dydaktycznych.

linia podziału

Zarządzenie nr 02/02/2019 Założyciela, Kanclerza, Rektora Seniora WSHiG z dnia 15 lutego 2019 r. w sparwie intensywnego, letniego kursu j. polskiego

linia podziału

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii zaprasza na KURS BARMAŃSKI I stopnia

linia podziału

Komunikat Założyciela i Rektora z dnia 05.12.2018 r. w sprawie dni rektorskich związanych z przerwą świąteczno – noworoczną

linia podziału

Współczesne oczekiwania wobec turystyki, hotelarstwa i gastronomii – szczegóły

linia podziału

Na swoje 25 – lecie WSHiG w Poznaniu otwiera nową specjalność: JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I GASTRONOMII

 

linia podziału

Aneks do zarządzenia 05/12/2017 (DOTYCZĄCEGO OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I INNE CZYNNOŚCI WNIOSKOWANE PRZEZ STUDENTÓW) Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia. 11.05.2018 r.

linia podziału

POJAWIŁY SIĘ LICZNE NOWE OFERTY PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII I NORWEGII. ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY NA FB (grupa zamknięta: “Praktyki UK, Irlandia, Skandynawia WSHiG) ORAZ DO DZIAŁU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH (pok. 013)

linia podziału

Był wśród nas…. Prof. zw. dr hab. Edward Kamiński

linia podziału

W związku ze wzmożoną ochroną studentów i pracowników akademickich naszej Uczelni uprzejmie prosimy o przestrzeganie noszenia legitymacji i identyfikatorów co ułatwi wejście na Uczelnię.

linia podziału

Poniżej prezentujemy zasady i warunki dotyczące zamieszczania publikacji w Zeszytach Naukowych i materiałach konferencyjnych. Szczegóły w załączniku….Zasady ujednolicenia publikacji wydawnictwa WSHiG

linia podziału

Kwalifikacyjny kurs zawodowy,  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7). WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo ukończenia szkoły
  ponadpodstawowej (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej),
 2. kserokopia dowodu tożsamości,
 3. 2 zdjęcia
 4. zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 5.  podanie o przyjęciu na kwalifikacyjny
  kurs zawodowy (formularz zgłoszeniowy)

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII OFERUJE OD ROKU
SZKOLNEGO 2012/2013 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W FORMIE NASTĘPUJĄCYCH
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH:

KUCHARZ – sporządzanie potraw i napojów (cena 1500 zł)……kucharz

KELNER – wykonywanie usług kelnerskich (cena1200 zł)……kelner

 

linia podziału

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533