Komunikaty

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU, POLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW HOTELARSTWA I GASTRONOMII

 zapraszają do udziału w

KONFERENCJI NAUKOWEJ Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH

„TURYSTYKA, REKREACJA, HOTELARSTWO I GASTRONOMIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”,

 

która odbędzie się w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. (ŚRODA) od godz. 11.00 w auli Uczelni

Celem konferencji jest przegląd najnowszych wyników badań naukowych, dyskusja, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy szczególnie w obszarze kultury fizycznej, turystyki, hotelarstwa i gospodarki żywieniowej. Do czynnego udziału zapraszamy osoby zainteresowane tą problematyką, którzy chcą upowszechnić aktualne badania z tego zakresu wiedzy.

 

Zgłoszone prace wygłaszane będą w trzech sekcjach tematycznych:

  1. turystyka i rekreacja,
  2. hotelarstwo,
  3. gastronomia i żywienie.

Podczas konferencji przewiduje się następujące formy prezentacji: referaty plenarne i krótkie prezentacje z dyskusją (plakaty). Tekst referatu należy przesłać do dnia 10 listopada 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewam@wshig.poznan.pl według wzorów  podanych dla autorów publikacji na stronie internetowej : www.wshig.poznan.pl

Referaty zostaną opublikowane w monografii wydanej przez wydawnictwo naukowe i wręczone autorom w dniu konferencji. Autorzy biorą odpowiedzialność za poprawność językową i merytoryczną tekstu opracowanego artykułu, który będzie opublikowany w monografii.

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 zł, w tym: wyłącznie opublikowanie materiałów monografii- 100 zł, dokonać na konto do dnia 10 listopada 2019 r. na adres:

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,

ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań

Nr konta: ALIOR Bank Poznań:26 2490 0005 0000 4520 7443 8030 S.A. Poznań

z podaniem: imienia i nazwiska oraz dopiskiem „konferencja naukowa”.

linia podziału

Kurs Barmański – 28.10.2019 godz. 11:00
Sala barmańska 10 (parter)

linia podziału

Kurs kucharski – 18.11.2019 godz. 8:00
Sala gastronomiczna 03 (parter)
Ostatnie wolne miejsca !

linia podziału
linia podziału

Szanowni Kandydaci! Chcemy przypomnieć Wam, że jesteśmy uczelnią przyjazną oraz dostosowaną infrastrukturą do osób z niepełnosprawnością ruchową!
Dla nas żadne bariery nie są przeszkodą. Zależy nam aby pokazać osobą z niepełnosprawnością ruchową, że mogą oni zajmować z sukcesem takie stanowiska jak recepcjonista, pracownik działu rezerwacji, pracownik biura turystycznego czy pracownik ambasady lub konsulatu.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nasza ofertą edukacyjną i postawienia na najlepszy dla siebie wybór – WSHiG – czyli dobrą przyszłość!

 

linia podziału

Na swoje 25 – lecie WSHiG w Poznaniu otwiera nową specjalność: JĘZYKI OBCE W TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I GASTRONOMII

 

linia podziału

POJAWIŁY SIĘ LICZNE NOWE OFERTY PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII I NORWEGII. ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY NA FB (grupa zamknięta: “Praktyki UK, Irlandia, Skandynawia WSHiG) ORAZ DO DZIAŁU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH (pok. 013)

linia podziału

W związku ze wzmożoną ochroną studentów i pracowników akademickich naszej Uczelni uprzejmie prosimy o przestrzeganie noszenia legitymacji i identyfikatorów co ułatwi wejście na Uczelnię.

linia podziału

Poniżej prezentujemy zasady i warunki dotyczące zamieszczania publikacji w Zeszytach Naukowych i materiałach konferencyjnych. Szczegóły w załączniku….Zasady ujednolicenia publikacji wydawnictwa WSHiG

linia podziału

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533