×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Oferta wydawnicza

Lp Nazwa pozycji wydawniczej Autor/autorzy Rok wydania Cena
1 Otyłość: Problem zdrowia i urody Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 1998 15 zł
2 Bankiety: Przyjemność życiowa czy gwóźdź do trumny: [ wskazówki dla organizatorów i uczestników ] Jan Marian Hasik, Karol Skrzypczak, Roman Dawid Tauber Poznań 1997 10 zł
3 Żyjmy dłużej! Długowieczność a żywienie Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 1999 10 zł
4 W stronę wiedzy; próby poznawcze? Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Wojnowskiego Poznań 1999 16,50 zł
5 Nieenergetyczne składniki pokarmowe Roman Dawid Tauber Poznań 2001 12 zł
6 Gastronomia: Słownik żywieniowo – gastronomiczny Jan Marian Hasik, Roman Dawid Tauber Poznań 2000 15 zł
7 Przyprawy ziołowe w gastronomii i lecznictwie Roman Dawid Tauber Poznań 2000 15 zł
8 Potrawy Afryki i Kuby Roman Dawid Tauber Poznań 2002 20 zł
9 Rocznik Naukowy WSHiG Tom I – V praca zbiorowa pod red. Romana Dawida Taubera Poznań 10 zł
10 Tradycyjne potrawy meksykańskie Roman Dawid Tauber Poznań 2003 30 zł
11 Materiały do ćwiczeń dla studentów. Przedmiot: Logistyka Barbara Popielas, Jan Popielas, Roman Dawid Tauber Poznań 2003 11 zł
12 Praktyka masowej rehabilitacji i rekreacji.
Podręcznik dla studentów szkół wyższych
Roman Dawid Tauber, Lubow Wiktorowna Tarasowa Poznań 2003

20 zł

13 Rocznik Naukowy Zeszyt VI Poznań
2004
  30 zł
14 Podstawy kalkulacji komputerowych Piotr Wesołowski, Roman Dawid Tauber Poznań
2004
20 zł
15 Szkice z teorii i praktyki reklamy Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber Poznań
2005

38 zł

16 Turystyka międzynarodowa – elementy wpływjące na zmiany kultury organizacyjunej wybranych przedsiębiorstw turystycznych R. D. Tauber. Lwów-Poznań 2006 12 zł
17 Nowoczesna turystyka i rekreacja L. Wojtasik, R.D. Tauber Poznań 2007 20 zł
18 Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce
i rekreacje
W. Biczysko, R.D. Tauber Poznań 2007 35 zł
19 Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji Zeszyty Naukowe nr 3 pod redakcją Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2008 30 zł
20 Zarządzanie finansami
w hotelarstwie, gastronomii i turystyce
Wydanie III zmienione i uaktualnione.
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznań 2009 25 zł
21 Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa turystycznego
Wydanie I
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznań 2009 35 zł
22 Kuchnia krajów Andyjskich Roman Dawid Tauber Poznań 2008 75 zł
23 Kuchnie krajów Ameryki Środkowej Roman Dawid Tauber, Romuald Wawrzyniak Poznań 2008 75 zł
24 Kuchnia Marokańska Roman Dawid Tauber, Romuald Wawrzyniak Poznań 2009 50 zł
25 Rachunkowość finansowa od podstaw
– materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń
– wydanie III mnienione i poprawione –
Władysław Biczysko, Roman Dawid Tauber Poznan 2010 25 zł
26 Kuchnia Afryki Północnej Roman Dawid Tauber Poznań 2010 50 zł
27 Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych pod redakcją Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek Poznań 2010 70 zł
28 Podstawy statystyki praktycznej. Wydanie II Marian Liskowski, Roman Dawid Tauber Poznań 2010 25 zł
29 Zeszyty Naukowe nr 7 2011   28 zł
30 Zeszyty Naukowe nr 8 2011   35 zł
31 Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji  Roman Dawid Tauber Poznań 2011 15 zł
32 Podstawy marketingu produktu  Grażyna Adamczyk, Roman Dawid Tauber Poznań 2011 25 zł
33 Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber Poznań 2011 35 zł
34 Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera
i Ewy Muchy-Szajek
Poznań 2011 70 zł
35 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym Władysław Biczysko Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 Do nabycia tylko w PWN
36 Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia Wiesła Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2012 45,00 zł
37 Contemporary trends in the hotel industry and international turism Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2013 100,00 zł
38 Żywienie dietetyczne we współczesnej gastronomii Roman Dawid Tauber Poznań 2014 35,00 zł
39 Teoria i praktyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek Poznań 2014 80,00 zł