Komunikaty

Wszystkie terminy zwrotów książek do biblioteki są automatycznie przedłużone o czas w jakim zajęcia na uczelni są odwołane. Informacje o zawieszeniu zajęć są publikowane na stronie uczelni. Wszelki ewentualne ponaglenia czy przypomnienia wysłane w tym czasie przez system proszę traktować jako niebyłe.

linia podziału
linia podziału

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

linia podziału
linia podziału

Ректора и Канцлера

Академии Гостиничного Бизнеса и Общественного Питания в Познани От 9 марта 2020 г.

linia podziału

NINIEJSZYM  INFORMUJĘ, IŻ WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY UKOŃCZYLI  LUB PRZERWALI PRAKTYKĘ WE WŁOSZECH, BĄDŹ WRÓCILI Z TEGO KRAJU W CIĄGU OSTATNIEGO TYGODNIA PO POBYCIE TURYSTYCZNYM ZOBOWIĄZANI SĄ DO POZOSTANIA W DOMACH NA OKRES KWARANTANNY PRZEZ MIN. 14 DNI. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ POJAWIANIA SIĘ NA TERENIE UCZELNI. POWYŻSZE ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM DZISIEJSZYM (26.02.2020 r.) I BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ DO ODWOŁANIA.

Распоряжение
Ректора и Канцлера
 Академии Гостиничного Бизнеса и Общественного Питания в Познани От 9 марта 2020 г.

linia podziału

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 OBOWIĄZUJE NOWY WYMIAR   PRAKTYK   ZAWODOWYCH:

 
  • min. 6 miesięcy  w ciągu 3 lat studiów – dla studentów studiów licencjackich
  • min. 3 miesiące w ciągu 2 lat studiów  – dla studentów studiów magisterskich

ABY OTRZYMAĆ ZALICZENIE Z PRAKTYK W SESJI LETNIEJ NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ ODBYCIE MIN. 1 MIESIĄCA PRAKTYK NA I, II ORAZ IV ROKU STUDIÓW. POZOSTAŁE MIESIĄCE MOŻNA ODBYĆ W CZASIE OSTATNIEGO ROKU NAUKI.

linia podziału

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533