×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

 • Studia I i II Stopnia
 • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
 • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Płyta z pracą dyplomową

Płyta z pracą licencjacką lub magisterską przekazana do Biblioteki/Archiwum powinna być,

IDENTYCZNA Z WERSJĄ PAPIEROWĄ PRACY 

Powinna zawierać:

 • Stronę tytułową
 • Jednolity tekst pracy
 • Streszczenie w języku polskim (skrócony opis treści)
 • Summary w języku angielskim (wraz z tytułem pracy)
 • Słowa kluczowe (min. 4)
 • Oświadczenie o samodzielności pracy (wzór na stronie internetowej WSHiG) podpisane przez studenta, zeskanowane i dołączone (może być w osobnym pliku)!!!
 • Nazwa pliku nagranego na płycie powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz rodzaj pracy (licencjacka, magisterska)

Praca powinna być zapisana w PDF w wersji edytowalnej. 

Pracę dyplomową wraz z płytą należy przekazać do Biblioteki dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. 

OPIS PŁYTY:

Prosimy o składanie prac dyplomowych na płytach CD/DVD w kopercie papierowej (125×125 mm) z wydrukowaną pomniejszoną (o 50%) stroną tytułową zaopatrzoną w podpis promotora, naklejoną lub włożoną do koperty.

Strona tytułowa powinna zawierać:

 • pełną nazwę Uczelni
 • kierunek studiów
 • imię i nazwisko autora pracy
 • tytuł pracy
 • rodzaj pracy (licencjacka/magisterska)
 • nazwisko promotora
 • nazwę katedry
 • miejsce i datę

Płytę z pracą dyplomowa należy złożyć w Bibliotece WSHiG do czasu podpisania Karty obiegowej

Pozostałe wytyczne dotyczące wersji elektronicznej pracy zamieszczone są na stronie internetowej WSHiG (w zakładce student- procedury) oraz w regulaminie antyplagiatowym