×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Udogodnienia dla studentów

INFRASTUKTURA UCZELNI

Studenci z niepełnosprawnością mogą korzystać z udogodnień na terenie budynku, w którym mieści się Uczelnia. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami są w pełni dostosowane i znajdują się na każdej kondygnacji.

Osobom z niepełnosprawnością ruchową

 • Uczelnia posiada windę i korytarze, które są odpowiednio przygotowane i przystosowane.

Osobom z niepełnosprawnością wzroku

 • Uczelnia posiada cztery plany tyflograficzne, duże kontrastowe tablice informacyjne, małe tabliczki z napisem w Braille.

Osobom z niepełnosprawnością słuchu

 • Uczelnia posiada dwie duże pętle indukcyjne w salach wykładowych oraz cztery małe pętle stanowiskowe.

 

 

PRZESZKOLONA KADRA UCZELNI

Pracownicy Uczelni, w tym kadra zarządzająca, dydaktyczna i administracyjna została przeszkolona w celu zdobyciu wiedzy dotyczącej wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością. Szkolenia obejmowały tematy ogólne takie jak komunikacja i savoir-vivre, ale również obszary specjalistyczne takie jak pierwsza pomoc osobom z niepełnosprawnością.

 

DOSTOSOWANY PLAN ZAJĘĆ

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję planu dostosowanego, który zakłada m.in.:

 • podjęcie działań mających na celu ograniczenie zbędnego przemieszczania się pomiędzy budynkami,
 • zapewnienie zajęć w siedzibie Uczelni - budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • zapewnienie zajęć w jednej sali – jeśli prowadzone zajęcia nie wymagają dostępu do pracowni specjalistycznych.

 

Dostosowany plan zajęć dedykowany jest przede wszystkim osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Zapewnienie powyższego planu uzależnione jest od:

 • rodzaju niepełnosprawności,
 • niepełnosprawności sprzężonej (posiadanie więcej niż jednego rodzaju niepełnosprawności),
 • zgłoszenia potrzeby adaptacji do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

DOSTOSOWANE ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję dostępnych zajęć z języków obcych dla osób z niepełnosprawnościami, który zakłada m.in.:

 • indywidualizację nauczania poprzez rozpoznanie potrzeb edukacyjnych przez analizę dokumentacji, obserwację, rozmowę ze studentem oraz kontakt z BON;
 • dostosowanie pracy w grupie poprzez zwiększenie czcionki w materiałach tekstowych, przydzielenie miejsc z najlepszą widocznością tablicy czy analiza tekstu czytanego jest zastępowana rozumieniem ze słuchu;
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością słuchu oraz studentów z innymi trudnościami w komunikowaniu się.

 

DOSTOSOWANE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby realizować koncepcję dostępnych zajęć z wychowania fizycznego dla osób z niepełnosprawnościami, który zakłada m.in.:

 • indywidualizację nauczania poprzez porozumiewanie się ze specjalistami. W zależności od charakteru trudności studentów z niepełnosprawnościami, są to wykwalifikowani pracownicy wychowania fizycznego;
 • wzmacnianie mocnych stron studenta i motywowanie do rozwoju umiejętności sportowych.