×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY W ROK AKADEMICKIM 2022/2023
od 1 grudnia 2022 r. do 1 marca 2023 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Warunki przyjęcia

  1. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości. Nie wyznaczamy konkretnych przedmiotów, które trzeba zdać na maturze.
  2. Składając dokumenty do naszej uczelni, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy on-line, w którym wybierają system studiów, określają specjalność oraz stopień biełgości językowej, a także podpisują umowę o odpłatne studia.
  3. W przypadku wyboru specjalności hotelarstwo i gastronomia lub planowanego wyjazdu na praktyki, wymagane jest wykonanie badania na nosicielstwo (w Sanepidzie). Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie niezbędne osobom zatrudnionym w procesie produkcji i obrocie żywnością. Zaświadczenie należy dostarczyć na Uczelnię przez rozpoczęciem studiów.