×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Opłaty

Zarządzenie nr 1/03/2023 Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 10.03.2023 w sprawie OPŁAT czesnego na rok akademicki 2023/2024 obowiązujący w okresie od 20.03.2023 do 30.09.2023r.

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg. warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo, semestralnie lub w miesięcznych ratach. Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2023 z dnia 10 marca 2023 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego w okresie od 20.03.2023 do 31.10.2023 na rok akademicki 2023/2024 na wszystkich specjalnościach z wyłączeniem specjalności „Hospitality Management in Partnership with Sheraton Poznań“ („Zarzadzanie w Hotelarstwie pod Patronatem Sheraton Poznań”).

1. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
WSHiG STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 3100 PLN 
II semestr 3100 PLN
6200PLN 680 PLN x 10 6800 PLN
II ROK SUM I semestr 3100 PLN 
II semestr 3100 PLN
6200PLN 680 PLN x 10 6800 PLN

Opłata wpisowa wynosi 250 PLN – nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG

2. STUDIA STACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców, studia w języku polskim, poprzedzone obowiązkowym kursem języka polskiego
WSHiG STUDIA STACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
I ROK SUM I semestr 900 € 
II semestr 900 €
1800€
II ROK SUM I semestr 950 € 
II semestr 950 €
1900 €

Opłata wpisowa wynosi 60€ - nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG.

Obowiązowy kurs języka polskiego przygotowujący do studiów w języku polskim nie posiadających certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Czas trwania: 3 miesiące

Ilość godzin miesięcznie: 40 godzin

Cena za 1 miesiąc: 130 € za 1 miesiąc

Płatność jednorazowa za cały kurs: 390 €

3. STUDIA NIESTACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/ cudzoziemców
WSHiG STUDIA NIESTACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
I ROK SUM I semestr 3100 PLN 
II semestr 3100 PLN
6200 PLN
II ROK I semestr 3100 PLN 
II semestr 3100 PLN
6200 PLN

Opłata wpisowa wynosi 250 PLN – nie dotyczy absolwentów I stopnia studiów ukończonych w WSHiG.

* Uwaga: czesne za studia niestacjonarne dla cudzoziemców może być rozłożone na raty miesięczne po uzyskaniu indywidualnej zgody Kanclerza, w takim przypadku w zależności od ilości rat suma czesnego może wynosić maksymalnie 6800 PLN na rok.

4. Opłaty za STUDIA STACJONARNE w języku angielskim dla studentów posiadających obywatelstwo polskie i nie posiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców):
WSHiG STUDIA STACJONARNE
W JĘZYKU ANGIELSKIM
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE
I ROK SUM I semestr 1250 € 
II semestr 1250 €
2500 €
II ROK SUM I semestr 1250 € 
II semestr 1250 €
2500 €

Opłata wpisowa. wynosi 100 €.

Kurs języka angielskiego przygotowujący do studiów w języku angielskim nie posiadających certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 – obowiązkowy.

Czas trwania: 3 miesiące

Ilość godzin miesięcznie: 40 godzin

Cena za 1 miesiąc: 140 € za 1 miesiąc

Płatność jednorazowa za cały kurs: 420€


Opłaty na rok akademicki 2021/2022

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP