×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Katalog przedmiotów ECTS studia magisterskie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie turystycznym 488.22K Business communication 501.10K Bioróżnorodności 656.59K Doradztwo turystyczne 472.36K Etyka zarządzania i biznesu 497.21K Filozofia 556.92K Historia kultury 579.86K Historical buldings and monuments of Poznań 469.16K Informatyka w turystyce i rekreacji 469.78K Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 476.77K Język angielski 571.60K Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 499.56K Metodologia badań naukowych 576.30K Planowanie turystyczne 506.08K Praktyczna nauka języka angielskiego 543.41K Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 471.65K Praktyczna nauka języka niemieckiego 482.50K Podstawy muzealnictwa 476.20K Polityka turystyczna 476.50K Praca magisterska 489.61K Praktyka 495.99K Produkt turystyczny 480.02K Projekt badawczy 499.23K Psychologia biznesu 472.59K Regiony turystyczne 511.67K Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne 475.61K Seminarium magisterskie 474.62K SLOW FOOD 512.23K Statystyka w turystyce 480.38K Wellness and SPA 508.87K Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji 495.88K Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 486.86K Ochrona zdrowia w turystyce 486.96K Prawna odpowiedzialność biznesu 479.59K Podstawy kultury fizycznej 491.99K Komunikacja międzykulturowa 504.46K Komunikacja społeczno-kulturowa 485.93K Analiza sensoryczna w gastronomii 491.11K Bezpieczeństwo w turystyce 466.03K Historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej 464.45K Komunikacja internetowa 497.98K Komunikacja pracownicza 491.78K Komunikacja w przedsiębiorstwie 491.70K Socjologia czasu wolnego 497.93K Turystyka na rzecz zdrowia 498.04K Turystyka w polityce państwa 497.86K Turystyka we współczesnych stosunkach międzynarodowych 546.32K Walory turystyczne państw ościennych 550.02K Wykorzystanie surowców roślinnych w gastronomii 477.95K Zagrożenia zdrowotne pochodzenia roślinnego 483.28K Badania marketingowe rynku turystycznego 503.53K Bioklimatologia człowieka 470.80K Wybrane zagadnienia z mikrobiologii 470.03K Wybrane zagadnienia z toksykologii 466.77K Zastosowanie produktów roślinnych w gastronomii 220.58K Choroby cywilizacyjne a sztuka kulinarna 485.67K Dzieje architektury polskiej 463.58K Pierwsza pomoc przedlekarska 487.24K Przedsiębiorczość w turystyce 497.97K Zagrożenia zdrowotne pochodzenia zwierzęcego 480.79K