×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY W ROK AKADEMICKIM 2022/2023
od 1 grudnia 2022 r. do 1 marca 2023 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Praktyki i staże

Na tej stronie znajdziesz aktualne oferty praktyk i pracy dla studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 

Biuro karier WSHiG pomaga studentom i absolwentom w rozwoju zawodowym oraz w odnalezieniu się w aktualnych realiach rynku pracy. W tym miejscu wsparcie mogą otrzymać studenci i absolwenci w aktywnym oraz efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia w oparciu o swoje doświadczenie, kompetencje oraz aspiracje. Pracownicy Biura karier oferują działania doradcze i szkoleniowe, testy psychologiczne, porady indywidualne, pomoc w negocjacjach z potencjalnym pracodawcą i wiele innych.

Z pomocy naszego biura korzystać mogą studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy posiadający wakaty.

Aktualne oferty praktyk:

Aktualne oferty pracy: