×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Erasmus praktyki

Poznaj szczegóły programu Erasmus+ praktyki i skorzystaj z możliwości wyjazdu zagranicznego ze środków Unii Europejskiej.

Gorąco zachęcamy naszych studentów do skorzystania z możliwości zdobycia doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym w ramach praktyk studenckich w programie Erasmus+.

Kto może wyjechać?

Każdy student, który zaliczył pierwsze 4 tygodnie praktyki krajowej, ma prawo ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Studenci kwalifikowani są na wyjazd z dofinansowaniem UE zgodnie z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania przyznanych uczelni funduszy, w odpowiedzi na oferty wyjazdowe przedstawiane przez Dział Praktyk Zagranicznych WSHiG. Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą z dofinansowaniem wynosi 2 miesiące.

Droga formalna

Z wyjazdu mogą skorzystać studenci, którzy po dopełnieniu formalności związanych z planowanym wyjazdem na praktykę i otrzymaniu decyzji o wyjeździe złożą u koordynatora Programu Erasmus prawidłowo wypełniony i podpisany przez Kanclerza formularz aplikacyjny na praktyki Erasmusa. Formularz ten można znaleźć w zakładce: dokumenty do pobrania.

Co należy zrobić?

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+:

  • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship)
  • umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium

a także spełnić inne wymagania, które przedstawi koordynator Programu Erasmus.

Dofinansowanie

Dofinansowanie przelewane jest na indywidualne konto studenta w euro. Zadecydowanie większa część grantu (70%) przekazywana jest studentowi przed wyjazdem na praktykę, druga rata przelewana jest po powrocie z praktyki i rozliczeniu się z wszelkich wymaganych formalności, o których każdy student zostanie poinformowany przed wyjazdem w momencie podpisywania umowy Erasmus w biurze koordynatora. W dokumentach do pobrania można odnaleźć także warunki dofinansowania praktyk Erasmus w bieżącym roku akademickim.

Możliwości dla absolwentów

Nowością w programie Erasmus+ od roku 2014/2015 jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów.

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus w WSHiG:

Przemysław Wojtysiak
tel. +48 61 87 11 557
tel. +48 733 892 540
praktyki@wshig.poznan.pl
pokój nr 226
WTOREK 10.00 - 16.00 
ŚRODA 8.00 - 14.00 
CZWARTEK 10.00 - 16.00
PIĄTEK  OD 12.00 - 14.00