×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Procedura odwoławcza

W przypadku nie otrzymania zgody na dofinansowanie Erasmusa każdy student i pracownik uczelni ma prawo do złożenia odwołania od tej decyzji. Odwołanie powinno mieć formę pisemną, być adresowane do pani Kanclerz i zostać złożone w sekretariacie uczelni w ciągu dwóch tygodni od otrzymania negatywnego wyniku. Ostateczna odpowiedź zostanie wysłana do osoby zainteresowanej w ciągu kolejnych dwóch tygodni od daty wpłynięcia odwołania.