×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Procedura odwoławcza

W przypadku nie otrzymania zgody na dofinansowanie Erasmusa każdy student i pracownik uczelni ma prawo do złożenia odwołania od tej decyzji. Odwołanie powinno mieć formę pisemną, być adresowane do pani Kanclerz i zostać złożone w sekretariacie uczelni w ciągu dwóch tygodni od otrzymania negatywnego wyniku. Ostateczna odpowiedź zostanie wysłana do osoby zainteresowanej w ciągu kolejnych dwóch tygodni od daty wpłynięcia odwołania.