×

RECRUITMENT FOR ACADEMIC YEAR 2022/2023 from 1st April 2022.

  • First and Second Degree Studies
  • Postgraduate Studies - Modern Hotel and Catering Management
  • Studies in Russian 

Online Registration

Studencka Konferencja Naukowa w WSHiG!

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić społeczność akademicką naszej Uczelni do wzięcia udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej turystyki – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się 29 czerwca br. od godziny 11.00 w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 13C. Dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce wydarzenia zapewniamy możliwość połączenia zdalnego.
Mamy nadzieję i wyrażamy przekonanie, że to wydarzenie będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań dotyczących funkcjonowania współczesnej turystyki narażonej na szereg zmian społeczno – politycznych, ekonomicznych i także w turystyce i rekreacji co będzie stanowić silny impuls do pogłębienia współpracy między jednostkami organizującymi
i odpowiedzialnymi za turystykę a jej uczestnikami.
Z wielką satysfakcją możemy odnotować również fakt, iż proponowana konferencja już spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów!
W sprawach organizacyjnych proszę kierować do dr Ewy Muchy–Szajek, Wicekanclerz Uczelni – adres e-mail: ewam@wshig.poznan.pl