×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY od 3 stycznia 2022 r.do 21 lutego 2022 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
Informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów.

Wpłaty czesnego oraz inne studenckie opłaty należy uiszczać na poniżej podany rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL
Kod SWIFT – WBKPPLPP