×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Studencka Konferencja Naukowa w WSHiG!

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić społeczność akademicką naszej Uczelni do wzięcia udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej turystyki – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się 29 czerwca br. od godziny 11.00 w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 13C. Dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce wydarzenia zapewniamy możliwość połączenia zdalnego.
Mamy nadzieję i wyrażamy przekonanie, że to wydarzenie będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań dotyczących funkcjonowania współczesnej turystyki narażonej na szereg zmian społeczno – politycznych, ekonomicznych i także w turystyce i rekreacji co będzie stanowić silny impuls do pogłębienia współpracy między jednostkami organizującymi
i odpowiedzialnymi za turystykę a jej uczestnikami.
Z wielką satysfakcją możemy odnotować również fakt, iż proponowana konferencja już spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów!
W sprawach organizacyjnych proszę kierować do dr Ewy Muchy–Szajek, Wicekanclerz Uczelni – adres e-mail: ewam@wshig.poznan.pl