×

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 30 WRZEŚNIA Studia I i II Stopnia - wszystkie specjalności

  • Studia I i II Stopnia - wszystkie specjalności
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
     

Rejestracja ONLINE

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
  • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
  • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
  • Informacja o dokumentach dla obcokrajowców poniżej